Visitor :

003875
Users Today : 6
Users Yesterday : 10
Users Last 7 days : 74
Users Last 30 days : 291
Users This Month : 6
Users This Year : 820
Total Users : 3875
Views Today : 8
Views Yesterday : 171
Views Last 7 days : 716
Views Last 30 days : 1377
Views This Month : 8
Views This Year : 2767
Total views : 14375
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.226.122.122
Server Time : 2023-04-01

รวมข่าวและกิจกรรม

View All
10 April 2021 Off

การรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ ” เขตตำบลพงสวาย

By admin

วันพฤหัสที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 -​ 16.30 ทางธนาคาร​กรุงไทยร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้ให้บริการประชาชน สำหรับจุดบริการรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" One Stop Service ในพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์​วัดท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพง​สวาย​ ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ท​โฟน

สถานที่

View All
11 April 2021 Off

ห้วยไม้เต็ง (อ.เมือง-อ.บ้านคา-อ.จอมบึง)

By admin

ห้วยไม้เต็ง อ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 199 ตารางกิโลเมตรใน เขต อ.จอมบึงและ อ.บ้านคา ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและประปา อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน เล่นน้ำ ตกปลา เป็นจุดแวะพักยามเย็นดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

11 April 2021 Off

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง (อ.จอมบึง)

By admin

ภายในป่าหุบเขา มีพื้นที่ใช้เป็นมีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง ในเขตพื้นที่ของ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี บรรยากาศแตกต่างจากสวนสัตว์ที่อื่นๆ เพราะอยู่ในช่องว่างระหว่างเขา มีพื้นที่ราว 26 ไร่ ข้างในจะมีการแสดงพันธุสัตว์ป่านานาชนิด

11 April 2021 Off

ถ้ำจอมพล (อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)

By admin

ถ้ำจอมพล ตั้งอยู่ที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง ในบริเวณสวนรุกชาติจอมพล ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร ถ้ำจอมพล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี ในอดีตมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงประพาสและทอดพระเนตร

11 April 2021 0

ถ้ำเขาบิน ( อ.เมือง จ.ราชบุรี)

By admin

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามในปี 2530 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการศึกษาออกแบบพัฒนาถ้ำเขาบิน มีการติดตั้งไฟฟ้า แสง สี เพื่อเน้นความสวยงามของถ้ำ

11 April 2021 Off

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี (อ.เมือง)

By admin

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เมืองราชบุรีนี้เป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก มีประชาชนไปบูชากราบไหว้อยู่เสมอมิเคยขาด เป็นสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งชาวจังหวัดราชบุรีเคารพบูชากราบไหวมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ หลักเมืองราชบุรีเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้น ตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๒

11 April 2021 Off

อุทยานหินเขางู (อ.เมือง)

By admin

อุทยานหินเขางู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร เขางูนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซ้อนกัน มีการตัดถนนลาดยางสะดวกสบาย สามารถขับรถท่องเที่ยวชมความงามของภูเขา ต้นไม้และ ให้อาหารลิง

ห้วยไม้เต็ง (อ.เมือง-อ.บ้านคา-อ.จอมบึง)
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง (อ.จอมบึง)
ถ้ำจอมพล (อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
ถ้ำเขาบิน ( อ.เมือง จ.ราชบุรี)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี (อ.เมือง)
อุทยานหินเขางู (อ.เมือง)
23 March 2023 Off

มอบชุดปฎิบัติงานตามมาตรฐานของ สพฉ. ให้ “กู้ชีพหลักเมือง”

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมเป็นเกียรติในการมอบชุดปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ “กู้ชีพหลักเมือง” ในโอกาสที่นางแววดาว ทองอรัญญิก ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลหลักเมือง ให้การสนับสนุนชุดปฎิบัติงานตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สีเขียวมะนาว)…

22 March 2023 Off

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนเส้นหลักหมู่บ้านลำปลาทิววิลล่า

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

✍️ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอน้อมรับทุกคำติชม . 🌿 เนื่องจากวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ร่วมกันเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนนเส้นหลักหมู่บ้านลำปลาทิววิลล่า หมู่ที่…

22 March 2023 Off

ติดตั้งกล่องแดง “สายตรวจชุมชน” และถังเคมีดับเพลิงในชุมชน

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง และฝ่ายปกครองตำบลโคกหม้อและพงสวาย ยังคงเดินหน้าติดตั้งกล่องแดงจุดตรวจในโครงการ “สายตรวจชุมชน” และติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่ตำบลโคกหม้อและตำบลพงสวาย หนึ่งในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลตำบลหลักเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย…

20 March 2023 Off

#ตามติดภารกิจนายกสอง 20 มีนาคม 2566

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ, สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติภารกิจประจำวันที่ 20 มีนาคม 2566 ดังต่อไปนี้ 👉 ตรวจสอบฉนวนหุ้มปล่องเมรุวัดศิริเจริญเนินหม้อชำรุดและเกี่ยวกับสายล่อฟ้า เกรงจะเกิดอันตรายกับประชาชน ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 👉…

18 March 2023 Off

พิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 18 มีนาคม 2566 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง…

16 March 2023 Off

โครงการแนะแนวอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 มีนาคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะแนวอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ ณ…

15 March 2023 Off

อำนวยความสะดวกนำผู้พิการทำบัตรประจำตัวประชาชน

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ) ร่วมอำนวยความสะดวกในการนำผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ งานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลหลักเมือง…

14 March 2023 Off

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยฯ 

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

 วันที่ 14 มีนาคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาลฯ, ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)…

13 March 2023 Off

#ตามติดภารกิจนายกสอง วันที่ 13 มีนาคม 2566

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

. 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ปฏิบัติภารกิจประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566 ดังต่อไปนี้ 👉 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างเทศบาลตำบลหลักเมือง กับ โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) 👉…

13 March 2023 Off

MOU เรื่อง โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างเทศบาลตำบลหลักเมือง กับ โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา ] วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย…