การอบรม กปน. เขตที่ 2 ตำบลพงสวาย วันที่ 23 มีนาคม 2564

การอบรม กปน. เขตที่ 2 ตำบลพงสวาย วันที่ 23 มีนาคม 2564

10 April 2021 Off By admin

เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อสม. ของเขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลพงสวาย จำนวน 11 หน่วย วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง โดยมี อ.บุญเพ็ญ จานแก้ว ครู กศน. ต.พงสวาย และ คุณชมพูนุช คุณนาเมือง ผอ.โรงเรียนวัดท้ายเมือง ซึ่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหลักเมือง และ วิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ชาญปรีชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ นายอุกฤษฎ์ กรับทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และนายสงัด สายลุน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง นอกจากนี้นายบรรเทิง สืบวงษ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมการอบรมกปน. และตรวจศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลหลักเมือง