ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง (อ.จอมบึง)

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง (อ.จอมบึง)

11 April 2021 Off By admin

ภายในป่าหุบเขา มีพื้นที่ใช้เป็นมีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง ในเขตพื้นที่ของ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี บรรยากาศแตกต่างจากสวนสัตว์ที่อื่นๆ เพราะอยู่ในช่องว่างระหว่างเขา มีพื้นที่ราว 26 ไร่ ข้างในจะมีการแสดงพันธุสัตว์ป่านานาชนิด