ไลฟ์สด พูดคุยกับประชาชนในขตพื้นที่ตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อ

ไลฟ์สด พูดคุยกับประชาชนในขตพื้นที่ตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อ

28 May 2021 Off By luxmuang lux

วันที่ 28 พ.ค.64 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วย นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดรายการ ไลฟ์สด พูดคุยกับประชาชนในขตพื้นที่ตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลตำบลหลักเมือง