นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วย นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดรายการ ไลฟ์สด พูดคุยกับประชาชนในขตพื้นที่ตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อ

นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วย นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดรายการ ไลฟ์สด พูดคุยกับประชาชนในขตพื้นที่ตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อ

31 May 2021 Off By luxmuang lux

28 พ.ค.64 เวลา 11.30 น. นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วย นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดรายการ ไลฟ์สด พูดคุยกับประชาชนในขตพื้นที่ตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid19) ในเขตตำบลโคกหม้อและตำบลพงสวาย นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมืองทุกหลังคาเรือนในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 โดยมีพนักงานเทศบาลงานตำบลหลักเมือง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาชุมชน ) ร่วมกันแพคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลตำบลหลักเมือง