เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวัน

เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวัน

8 Juni 2021 0 By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

ให้แก่
ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้แก่
ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวันให้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวันให้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8 มิ.ย. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นายพิชัย บัวหลวง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นางลัดดา ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 🔷 กองการศึกษา เทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง . 👉 ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวันให้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักเมืองได้รับประทานที่บ้าน เพื่อเป็นการชดเชย วันที่นักเรียนต้องปิดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 . 🎥 โอกาสนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้ร่วมกันไลฟ์สดทางแฟนเพจ เทศบาลตำบลหลักเมือง เพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชนถึง การเตรียมการเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง