เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวัน

เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวัน

8 June 2021 0 By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี
8 มิ.ย. 2564
🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
🔷 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
🔷 นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
🔷 นายพิชัย บัวหลวง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
🔷 นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง
🔷 นางลัดดา ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
🔷 กองการศึกษา เทศบาลตำบลหลักเมือง
🔷 บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักเมือง
🔷 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง
🔷 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง
.
👉 ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวันให้แก่
ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหลักเมืองได้รับประทานที่บ้าน เพื่อเป็นการชดเชย
วันที่นักเรียนต้องปิดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
🎥 โอกาสนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้ร่วมกันไลฟ์สดทางแฟนเพจ
เทศบาลตำบลหลักเมือง เพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชนถึง
การเตรียมการเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 14 มิ.ย. 2564
รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง