ประชุมปรับปรุงเทศบัญญัติของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง

ประชุมปรับปรุงเทศบัญญัติของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง

8 June 2021 Off By luxmuang lux

วันที่ 8 มิ.ย.2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง🔷 นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง🔷 นายสงัด สายลุน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง🔷 ส.ท.สมหวัง เดชพูล🔷 ส.ท.ธนวัน เกิดบุญมี🔷 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง🔷 นางสาวเขมิกา ดีไหว้ ผู้อำนวยการกองคลัง🔷 นายภานุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง🔷 นางสาวน้ำอ้อย โพธิ์ชื่น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล🔷 นายสมชาย ชลิศราพงศ์ ผอ.รพ.สต.โคกหม้อ🔷 นางอิ่มใจ น่วมมะโน ผอ.รพ.สต.พงสวาย 🔷 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน . 👉 ร่วมประชุมปรับปรุงเทศบัญญัติของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลหลักเมือง