Day: 11 June 2021

11 June 2021 Off

การจัดเก็บขยะในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา (เขตพื้นที่ทหาร) ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ดำเนินการจัดเก็บขยะในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา (เขตพื้นที่ทหาร) ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผ่านทางการประสานงานกับท่านพันเอกวิรัศม์ สิทธาบุตรผู้อำนวยการโรงเรียน .ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

11 June 2021 Off

ร่วมกันจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารที่หย่อนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน บริเวณปากคลองลาวหมู่ 4 ต.โคกหม้อ ด้านถนนเพชรเกษมสายเก่า

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

11 มิ.ย. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัททรู อินเตอร์เน็ต จำกัด นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง…

11 June 2021 Off

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลพงสวาย

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

11 มิ.ย. 2564 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง . เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลพงสวาย ซึ่งขณะนี้กักตัวอยู่ในเคหะสถาน และได้มอบข้าวสารให้แก่ผู้กักตัวทุกท่าน .ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจแข็งแรงครับ .#เทศบาลตำบลหลักเมือง

11 June 2021 Off

จัดรายการไลฟ์สดพูดคุยกับประชาชน ครั้งที่ 5 เพื่อสรุปงานประจำสัปดาห์ให้ประชาชนรับทราบ อัพเดทสถานการณ์โรคโควิด-19

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ส.ท.ธนวัน เกิดบุญมี งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง. ได้จัดรายการไลฟ์สดพูดคุยกับประชาชน ครั้งที่ 5…

11 June 2021 Off

นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 มิ.ย.64 เวลา 08.00 น. นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมรับชมรายการไลฟ์สดคุยกับพี่น้องประชาชนทางแฟนเพจ เวลา 09.00น.ผ่านช่องทางแฟนเพจเทศบาลตำบลหลักเมือง

11 June 2021 Off

เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

11 มิ.ย. 2564 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง . เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค .ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ