Day: 26 June 2021

26 June 2021 Off

เยี่ยมจ่าสิบเอกเจริญ​ ตัณฑเทศ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

26 มิ.ย. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย 🔷 อาจารย์สุมล บุญประดิษฐ์ กรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย ประธานชุมชนหนองศาลา หมู่ 9 ตำบลพงสวาย🔷 เจ้าหน้าที่จากศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿…