Day: 30 June 2021

30 June 2021 Off

มอบถุงยังชีพให้ผู้ขัดสนและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 500 ชุด วัดตรีญาติ

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

30 มิ.ย. 2564 . 🌿 โครงการ “หนึ่งดวงใจสู้ภัยโควิด” โดยการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถระสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ มอบถุงยังชีพให้ผู้ขัดสนและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 500 ชุด ณ วัดตรีญาติ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี .…

30 June 2021 Off

ประชุมประชาคม การทำเขื่อนกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 ต. โคกหม้อ

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

30 มิ.ย. 2564 . 🌿 นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนท่าน ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย พร้อมด้วย เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันสำรวจพื้นที่ริมน้ำแม่กลอง หมู่ 2 ตำบลโคกหม้อ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเขื่อนกั้นน้ำพร้อมพบปะและรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่…