ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย

ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย

1 July 2021 Off By luxmuang lux

1 ก.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย 🔷 พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง และกรรมการชมรมฯ 🔷 จ.ส.อ.ประมวล เกตุไชโย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง และกรรมการชมรมฯ . 🌿 ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมืองหลังเก่า
🌿 โอกาสนี้คณะกรรมการชมรมฯ ได้ร่วมกันมอบเสื้อตัดเย็บจากผ้าไหม ให้นายสินาด รุ่งจรูญ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง