รับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ

รับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ

1 July 2021 Off By luxmuang lux

1 ก.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลหลักเมือง .
🌿 ร่วมกันรับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยคณะผู้บริจาคมีความประสงค์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนหน่วยกู้ชีพทุกเดือน . 👉 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริจาครายนามดังต่อไปนี้ 👈 🔷 อ.สุมล บุญประดิษฐ์ 🔷 อ.แสงนิล ครุฑฑานนท์ 🔷 ร.ต สุวัช – คุณบุญเสริม มณีวรสิทธิ์ 🔷 คุณเพ็ญรัศมิ์ บรรจงศิลป์ 🔷 คุพเยาว์ สังข์ทอง 🔷 คุณจุฑารัตน์ สะธรรมกิจ 🔷 คุณทวี ทองมี . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง