ลงพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นวัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)

ลงพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นวัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)

1 July 2021 Off By luxmuang lux

1 ก.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 ส.ท.สมหวัง เดชพูล 🔷 ส.ท.จิตรา มั่นคง 🔷 ส.ท.อัมพรพรต พวงทอง 🔷 กองการศึกษา เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) เพื่อเตรียมทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและอุปกรณ์ สำหรับเด็กเล่น ความคืบหน้าจะเรียนแจ้งในครั้งต่อๆ ไปครับ . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง