ประชุมประจำเดือนกับหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (EMS)

ประชุมประจำเดือนกับหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (EMS)

2 July 2021 Off By luxmuang lux

วันที่ 2 ก.ค.. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม . 🌿 ร่วมประชุมประจำเดือนกับหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (EMS) เทศบาลตำบลหลักเมือง เพื่อวางแผนและทบทวนแนวทาง การให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ในสถานะการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลหลักเมือง . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ
❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง #กู้ชีพเทศบาลตำบลหลักเมือง