เยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหลักเมือง

เยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหลักเมือง

3 July 2021 Off By luxmuang lux

วันที่ 3 ก.ค.. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหลักเมือง ขณะดำเนินการวางท่อระบายน้ำ พื้นที่หมู่ 4 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง