ลงพื้นที่มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

ลงพื้นที่มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

27 August 2021 Off By luxmuang lux

27 ส.ค. 64 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ พร้อมด้วยนางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี,
นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหลักเมือง, กองช่าง นำโดยท่าน ผอ.ภาณุภาค ศิษฐ์ปฐม กองการศึกษา, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันลงพื้นที่มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย . 🌿 พร้อมกันนี้ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บ้านเรือนประชาชน และสนามฟุตบอลในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง