ร่วมกันมอบสมุนไพรให้แก่ครัวสมุนไพร ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน

ร่วมกันมอบสมุนไพรให้แก่ครัวสมุนไพร ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน

27 August 2021 Off By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 27 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง
🏥 . ขอขอบพระคุณ : คุณสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมคณะ . 🌿 ร่วมกันมอบสมุนไพรให้แก่ครัวสมุนไพร ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยพระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง นางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง, นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง, งานพัฒนาชุมชน และนางนันทนา ศรัณย์วรกุล กำนันตำบลพงสวาย ร่วมรับมอบ . 🌿 ในนามเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอขอบพระคุณ คุณสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา และคณะเป็นอย่างสูงครับ . พวกเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ ❤️ . —————————————– ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง (Community Isolation) ☎️ 032-919-199 . #เทศบาลตำบลหลักเมือง #ศูนย์พักคอยในชุมชน #CommunityIsolation #หลักเมืองโมเดล