ลงพื้นที่ ตรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

ลงพื้นที่ ตรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

30 August 2021 Off By luxmuang lux

วันที่ 30 ส.ค.2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นางลัดดา ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีเทศบตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยรองรองนายกเทศมนตรี, ประธานสภาเทศบาล ตำบลหลักเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันลงพื้นที่ ตรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งและอุปกรณ์เด็กเล่นเพิ่มเติม ณ สนามเด็กเล่น บริเวณวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . 🌿 สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงสนาม เด็กเล่น จะนำเรียนให้ทราบอย่างต่อเนื่องครับ . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง