พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของ ผู้ยืนยันติดเชื้อ

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของ ผู้ยืนยันติดเชื้อ

30 August 2021 Off By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 30 ส.ค. 2564 🔷 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ร่วมกันลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของ ผู้ยืนยันติดเชื้อ, ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงจุด ที่ชาวบ้านได้ร้องขอให้เข้าดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ . 🌿 จากนั้นในช่วงเย็น
ร่วมกันเข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.) หลังคัดกรองคนไข้เสร็จสิ้นในแต่ละวัน ดำเนินการเรียบร้อย แล้วครับ . พวกเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง