Month: September 2021

30 September 2021 Off

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีมอบของที่ระลึก

By luxmuang lux

ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุการทำงานแด่นายพัฒชิระ วรรณิสรณ์ วันที่ 30 กันยายน 2564 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง,นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะ ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุการทำงานแด่นายพัฒชิระ วรรณิสรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี

30 September 2021 Off

ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน วัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย

By luxmuang lux

วันที่ 30 กันยายน 2564.🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนางวาสนา บัวขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพงสวาย ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง…

30 September 2021 Off

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านราชพงศ์

By luxmuang lux

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านราชพงศ์ วันที่ 30 กันยายน 2564.🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ส.ท.จิตรา มั่นคง และกองช่างเทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านราชพงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี. .

29 September 2021 Off

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่

By luxmuang lux

โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด .🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ :.👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดที่ชาวบ้านร้องขอ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.)👉 ลงพื้นที่สอบสวนโรคและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ร่วมกับรพ.สต.พงสวาย และผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.พงสวาย บริเวณแคมป์คนงานต่างด้าว พบผู้ติดเชื้อ 6…

29 September 2021 Off

ร่วมกันสำรวจพื้นที่เตรียมขุดลอกทางน้ำถนนเพชรเกษมสายเก่า

By luxmuang lux

🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสงัด สายลุน รองปลัดเทศบาล,นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจเตรียมขุดลอกทางน้ำถนนเพชรเกษมสายเก่าตั้งแต่หลังหมู่บ้านคันทรี่วิลล่าถึงสะพานคลองโพธิ์รวมระยะทาง 300 เมตรโดยประมาณ โดยได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถแบ็คโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยการประสานงานผ่านนางสาวลักษิกา เนตรสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 2.…

29 September 2021 Off

ร่วมกันสำรวจพื้นที่เตรียมปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองและคันดิน

By luxmuang lux

ร่วมกันสำรวจพื้นที่เตรียมปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองและคันดิน ] วันที่ 29 กันยายน 2564 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสงัด สายลุน รองปลัดเทศบาล, นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง และ…

29 September 2021 Off

ร่วมกันสำรวจพื้นที่เตรียมขุดลอกทางน้ำถนนเพชรเกษมสายเก่า

By luxmuang lux

[ ร่วมกันสำรวจพื้นที่เตรียมขุดลอกทางน้ำถนนเพชรเกษมสายเก่า ] วันที่ 29 กันยายน 2564 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสงัด สายลุน รองปลัดเทศบาล, นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง…

29 September 2021 Off

แจกแอลกอฮอล์ที่ชุมชนวัดพญาไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ

By luxmuang lux

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ที่ชุมชนวัดพญาไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ ] วันที่ 29 กันยายน 2564 . 🌿 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นางอร่ามศรี กลัดเกษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2…

29 September 2021 Off

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง

By luxmuang lux

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลตำบลหลักเมือง…

29 September 2021 0

ซ่อมบำรุงถนนและปรับปรุงไหล่ทางตามคำร้องของประชาชน

By luxmuang lux

ซ่อมบำรุงถนนและปรับปรุงไหล่ทางตามคำร้องของประชาชน ] วันที่ 29 กันยายน 2564 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี, ส.ท.อุบลรัตน์ เจริญสุข, นายสงัด สายลุน…