Month: October 2021

31 October 2021 Off

ประชาคม เรื่อง การติดตั้งยางชะลอความเร็วในหมู่บ้านลำปลาทิววิลล่า

By luxmuang lux

ประชุมประชาคม เรื่อง การติดตั้งยางชะลอความเร็วในหมู่บ้านลำปลาทิววิลล่า ] 31 ตุลาคม 2564 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายสงัด สายลุน นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล,…

31 October 2021 Off

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 31 ตุลาคม 2564

By luxmuang lux

[ สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด . 🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ : . 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ 👉…

30 October 2021 Off

เยี่ยมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย

By luxmuang lux

 เยี่ยมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย ] 30 ตุลาคม 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย 🔷 พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ในฐานะประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย…

29 October 2021 Off

ตรวจเยี่ยมศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลหลักเมือง

By luxmuang lux

ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ตรวจเยี่ยมศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลหลักเมือง ] 29 ตุลาคม 2564 . 🌿 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวลักษิกา เนตรสว่าง, นายปราโมทย์ ชมชื่น…

29 October 2021 Off

พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง

By luxmuang lux

พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ตลอดจนฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวกุลวลี…

28 October 2021 Off

ประกอบพิธีบวงสรวงและดำเนินการตัดแต่งต้นโพธิ์ใหญ่

By luxmuang lux

ประกอบพิธีบวงสรวงและดำเนินการตัดแต่งต้นโพธิ์ใหญ่ ] วันที่ 28 ตุลาคม 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ตลอดจนฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงต้นโพธิ์ใหญ่ บริเวณหน้าวัดท้ายเมือง…

27 October 2021 Off

ร่วมกันมอบเตียงให้ผู้ป่วย พื้นที่หมู่ 3 ตำบลพงสวาย

By luxmuang lux

ร่วมกันมอบเตียงให้ผู้ป่วย พื้นที่หมู่ 3 ตำบลพงสวาย ] วันที่ 27 ตุลาคม 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหลักเมือง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้ผู้ป่วยโรคโรคหลอดเลือดสมอง พิการทางการเคลื่อนไหว…

26 October 2021 Off

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ คณะผู้บริหารและพนักงานโรงโอ่ง

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 26 ต.ค. 2564 . 🌿 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ คณะผู้บริหารและพนักงานโรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ…

25 October 2021 Off

เยี่ยมชมผลงานแฮนด์เมดจากเศษผ้า ของดีหลักเมือง

By luxmuang lux

ยี่ยมชมผลงานแฮนด์เมดจากเศษผ้า ของดีหลักเมือง ] วันที่ 25 ตุลาคม 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี และนางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ประธานสภาเทศบาล ตำบลหลักเมือง เข้าเยี่ยมชมการผลิตผลงานแฮนด์เมด…

24 October 2021 Off

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 24 ตุลาคม 2564

By luxmuang lux

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด #วันหยุดเราไม่หยุด . 🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ : . 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง…