Day: 1 October 2021

1 October 2021 Off

ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน วัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย

By luxmuang lux

🌿 นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, ส.จ.ปราโมทย์ชมชื่น, นายกิตติพัฒน์ ราชภักดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลพงสวายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมืองลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี . กำหนดการลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ล้างมือ 75%…

1 October 2021 Off

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 1 ตุลาคม 2564

By luxmuang lux

โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด .🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ :.👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดที่ชาวบ้านร้องขอ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีราชบุรี👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกศน.พงสวาย👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.)👉 พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ👉…

1 October 2021 Off

รายการไลฟ์สดพูดคุยกับประชาชน ครั้งที่ 16

By luxmuang lux

นายกสองพบพี่น้องชาวหลักเมือง 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง🔷 นายสงัด สายลุน รองปลัดเทศบาล🔷 นางสาวเพ็ญรัศมิ์ บรรจงศิลป์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดราชบุรี🔷 ส.ท.ธนวัน เกิดบุญมี🔷 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง.🎥…

1 October 2021 Off

อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 🚨 เรียกรถกู้ชีพ (EMS) เทศบาลตำบลหลักเมือง☎️ 032-91-91-91 ได้ตลอด 24 ชม. ครับ

By luxmuang lux

🚑 วันที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 18.18 น. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหลักเมือง รับแจ้งจาก ส.ท.สมหวัง เดชพูลเหตุประชาชนในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อายุ 82 ปีมีอาการไม่สบาย รับประทานอาหารไม่ได้หลายวัน เริ่มมีอาการปวดขาและไม่สามารถเดินได้.🚑…