Day: 3 October 2021

3 October 2021 Off

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 3 ตุลาคม 2564

By luxmuang lux

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ :.👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดที่ชาวบ้านร้องขอ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศาลาวัดท้ายเมือง👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอยและครัวสมุนไพร👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองหลังเก่าและใหม่👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.)👉 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยที่รักษาตัวครบ 14 วัน จำนวน 1 ราย…

3 October 2021 Off

เทศบาลตำบลหลักเมืองส่งมอบถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) ให้แก่ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยฯ]

By luxmuang lux

เทศบาลตำบลหลักเมืองส่งมอบถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) ให้แก่ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยฯ] โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด วันที่ 3 ตุลาคม 2564.🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมกันสวมชุด PPE (Personal Protective Equipment)เข้าไปส่งมอบชุดถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) ให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัว…

3 October 2021 Off

🚑 อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 🚨 เรียกรถกู้ชีพ (EMS) เทศบาลตำบลหลักเมือง☎️ 032-91-91-91 ได้ตลอด 24 ชม.

By luxmuang lux

วันที่ 3 ต.ค. 2564 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหลักเมือง รับประสานงานรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี (ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)เพื่อกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน หมู่ 2 ตำบลพงสวายโดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติ.ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️. เทศบาลตำบลหลักเมือง #กู้ชีพเทศบาลตำบลหลักเมือง

3 October 2021 Off

มอบสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้กักตัวในเคหสถาน

By luxmuang lux

โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 3 ตุลาคม 2564.🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองนางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองลงพื้นที่มอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวในเคหสถาน ได้แก่ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือของเทศบาลตำบลหลักเมือง และถุงยังชีพจากนางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 และนายมานิต นพอมรบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข.พวกเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ