Day: 4 October 2021

4 October 2021 Off

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 4 ตุลาคม 2564

By luxmuang lux

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ :.👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดที่ชาวบ้านร้องขอ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปรษณีย์โคกหม้อ👉 พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายพื้นที่หมู่ 9 ตำบลพงสวาย👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.)👉 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยที่รักษาตัวครบ 14 วัน จำนวน 2…

4 October 2021 Off

ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนจากการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟทางคู่

By luxmuang lux

วันที่ 4 ตุลาคม 2564.🌿 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยนายจำนงค์ จันทวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองราชบุรี, นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดราชบุรี, นายสินาด รุ่งจรูญนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง, นายสมพงษ์ ลุนสอน…

4 October 2021 Off

ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังจากเหตุวาตภัย

By luxmuang lux

ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังจากเหตุวาตภัย ]วันที่ 4 ตุลาคม 2564.🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดงที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, ส.ท.สมหวัง เดชพูล,นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล, นายภาณุภาค ศิษย์ปฐมผู้อำนวยการกองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจ ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลโคกหม้อและพงสวายตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนจากเหตุวาตภัยเพื่อเตรียมดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวต่อไป.ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ…