ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังจากเหตุวาตภัย

ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังจากเหตุวาตภัย

4 October 2021 Off By luxmuang lux

ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังจากเหตุวาตภัย ]
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
.
🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญ
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, ส.ท.สมหวัง เดชพูล,
นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล, นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม
ผู้อำนวยการกองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และงานเทศกิจ ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลโคกหม้อและพงสวาย
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน
จากเหตุวาตภัยเพื่อเตรียมดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ในระยะยาวต่อไป
.
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️
.

เทศบาลตำบลหลักเมือง

.

🚒 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง
☎️ 032-325-260