ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนจากการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟทางคู่

ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนจากการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟทางคู่

4 October 2021 Off By luxmuang lux

วันที่ 4 ตุลาคม 2564
.
🌿 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี
พร้อมด้วยนายจำนงค์ จันทวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
อำเภอเมืองราชบุรี, นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดราชบุรี, นายสินาด รุ่งจรูญ
นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง, สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หลักเมือง, นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง,
นายนายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง,
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง
และผู้แทนผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟทางคู่
ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหา
น้ำท่วมขังอันเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการระบบ
รถไฟทางคู่ตลอดเส้นทางในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง
.
🌿 ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อย เตรียมดำเนินการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว สำหรับการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาจะนำเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป
.
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️

.

🚒 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง
☎️ 032-325-260
.

เทศบาลตำบลหลักเมือง