สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 4 ตุลาคม 2564

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 4 ตุลาคม 2564

4 October 2021 Off By luxmuang lux

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง
ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ :
.
👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ
👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดที่ชาวบ้านร้องขอ
👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปรษณีย์โคกหม้อ
👉 พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายพื้นที่หมู่ 9 ตำบลพงสวาย
👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.)
👉 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยที่รักษาตัวครบ 14 วัน จำนวน 2 ราย ผลเป็นลบ 2 ราย
👉 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 62 ราย ผลเป็นลบ 51 ราย ผลเป็นบวก 11 ราย
.
ขอขอบพระคุณ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุเคราะห์รถรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง มาโดยตลอด
.
พวกเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ ❤️
.

เทศบาลตำบลหลักเมือง