Day: 5 October 2021

5 October 2021 0

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 5 ตุลาคม 2564

By luxmuang lux

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ :.👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดที่ชาวบ้านร้องขอ👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.)👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง จ.ราชบุรี👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศาลาวัดธรรมวิโรจน์👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดกลับรถใต้สะพาน หมู่ 3 ตำบลพงสวาย👉 สาธิตวิธีการใช้เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้บุคลากรโรงเรียนวัดท้ายเมือง👉 พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายพื้นที่หมู่…

5 October 2021 Off

เทศบาลตำบลหลักเมืองสนับสนุนรถกระเช้าตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า

By luxmuang lux

วันที่ 5 ตุลาคม 2564.🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญนายกเทศมนตรี, นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล,เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 16และนายสาเรศร์ พุฒทอง กำนันตำบลโคกหม้อร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตัดกิ่งต้นจามจุรีใหญ่บริเวณด้านข้างมณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรีซึ่งมีปัญหาพาดสายไฟฟ้าและกิ่งเปราะหัก เกรงจะเกิดอันตรายต่อประชาชน โดยเทศบาลตำบลหลักเมืองให้การสนับสนุนรถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการตัดกิ่งไม้ครั้งนี้.ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ…

5 October 2021 Off

ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง

By luxmuang lux

วันที่ 5 ตุลาคม 2564.🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญ,นายกเทศมนตรี, นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี,พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมืองและนายวรเดช ว่องไว สารวัตรกำนันตำบลโคกหม้อลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมืองบริเวณด้านข้าง รพ.สต.โคกหม้อ . กำหนดการลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ล้างมือ…

5 October 2021 Off

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน

By luxmuang lux

วันที่ 5 ตุลาคม 2564.🌿 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมืองจัดประชุมชี้แจงข้อราชการให้คณะกรรมการชุมชนรับทราบเพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ทำการเชิญประธานคณะกรรมการของแต่ละชุมชนเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง.🌿 โอกาสนี้นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วย.ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ…

5 October 2021 Off

เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจุดกลับรถใต้สะพานสิริลักขณ์

By luxmuang lux

วันที่ 5 ตุลาคม 2564.🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญนายกเทศมนตรี, นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล,เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับแขวงการทางราชบุรีและนายสาเรศร์ พุฒทอง กำนันตำบลโคกหม้อร่วมกันลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจุดกลับรถบริเวณใต้สะพานสิริลักขณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ.ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️.…