งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน

5 October 2021 Off By luxmuang lux

วันที่ 5 ตุลาคม 2564
.
🌿 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง
จัดประชุมชี้แจงข้อราชการให้คณะกรรมการชุมชนรับทราบ
เพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานและเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ทำการเชิญ
ประธานคณะกรรมการของแต่ละชุมชนเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง
.
🌿 โอกาสนี้นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,
หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมหารือ
ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
.
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ ❤️
.

เทศบาลตำบลหลักเมือง