ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง

ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง

5 October 2021 Off By luxmuang lux

วันที่ 5 ตุลาคม 2564
.
🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย นายสินาด รุ่งจรูญ,
นายกเทศมนตรี, นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี,
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, เจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง
และนายวรเดช ว่องไว สารวัตรกำนันตำบลโคกหม้อ
ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง
บริเวณด้านข้าง รพ.สต.โคกหม้อ

.

กำหนดการลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ล้างมือ 75% นอกสถานที่
.
📌 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศาลา SML หมู่ 7 ตำบลพงสวาย
.
📌 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศาลาวัดบางลี่เจริญธรรม

.

หมายเหตุ :
👉 ต้องนำภาชนะมาใส่เอง ❌ห้ามนำขวดน้ำดื่มมาใส่❌ และไม่เกินท่านละ 2 ใบ
👉 สามารถลงทะเบียนมารับได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศดังกล่าว

👉 สามารถมาขอรับได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้ตลอดในวันและเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
👉 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ 032-334682 ต่อ 109

👉 เพจเทศบาลตำบลหลักเมือง 📩 m.me/luxmuangpage

.

เทศบาลตำบลหลักเมือง