นายกเทศมนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยในศูนย์พักคอย

นายกเทศมนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยในศูนย์พักคอย

6 October 2021 Off By luxmuang lux

โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด

6 ตุลาคม 2564
🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥
.
🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
ได้พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วยในศูนย์พักคอย ผ่านระบบกระจายเสียง
จากอาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอย
.
ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันครับ ❤️

.

ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง (Community Isolation)
☎️ 032-919-199
.

เทศบาลตำบลหลักเมือง #ศูนย์พักคอยในชุมชน #CommunityIsolation #หลักเมืองโมเดล