สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 24 ตุลาคม 2564

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 24 ตุลาคม 2564

24 October 2021 Off By luxmuang lux

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด #วันหยุดเราไม่หยุด .
🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ : . 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดที่ชาวบ้านร้องขอ 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.) 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง 👉 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 17 ราย ผลเป็นลบ 17 ราย 👉 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยที่รักษาตัวครบ 14 วัน จำนวน 1 ราย ผลเป็นลบ 1 ราย 👉 ติดตามเรื่องบันทึกขออาหารในช่วงกักตัว จำนวน 3 หลังเรือน รวม 7 ราย พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติขณะกักตัว 14 วัน . ขอขอบพระคุณ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุเคราะห์รถรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง มาโดยตลอด . พวกเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง