Day: 4 November 2021

4 November 2021 Off

นายกเทศมนตรีให้กำลังใจทีม อสม.ขณะปฏิบัติหน้าที่

By luxmuang lux

 นายกเทศมนตรีให้กำลังใจทีม อสม.ขณะปฏิบัติหน้าที่ ] 4 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่สำรวจรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ…

4 November 2021 Off

ร่วมกันมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา

By luxmuang lux

[ ร่วมกันมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 4 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี, นาวแววดาว…

4 November 2021 Off

ชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนเรื่องขยะในพื้นที่ส่วนบุคคลส่งกลิ่นรบกวน

By luxmuang lux

[ ชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนเรื่องขยะในพื้นที่ส่วนบุคคลส่งกลิ่นรบกวน ] 4 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 จากกรณีมีประชาชนโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในบริเวณใกล้เคียง . 🌿 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้เข้าตรวจสอบบริเวณ พื้นที่หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ ตามคำร้องเรียน…