Day: 5 November 2021

5 November 2021 Off

มอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้พิการทางสายตาและผู้กักตัวเคหสถาน

By luxmuang lux

ร่วมกันมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้พิการทางสายตาและผู้กักตัวในเคหสถาน ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 5 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี, นางสาวจิตรา มั่นคง…

5 November 2021 Off

เทศบาลตำบลหลักเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

By luxmuang lux

[ เทศบาลตำบลหลักเมืองดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ] 5 พฤศจิกายน 2564 . นายสินาด รุ่งจรุญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ขณะกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมือง…

5 November 2021 Off

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

By luxmuang lux

[ สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด . 🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ : . 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของผู้ยืนยันติดเชื้อ 👉…

5 November 2021 Off

ประชุมความพร้อมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินประทาน และงานประเพณีลอยกระทง

By luxmuang lux

 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินประทาน และงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 ] 5 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง,…

5 November 2021 Off

รายการไลฟ์สดพูดคุยกับประชาชน ครั้งที่ 20

By luxmuang lux

#นายกสองพบพี่น้องชาวหลักเมือง 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. 🔶 พระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 ส.ท.ธนวัน เกิดบุญมี 🔷 นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม…