สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

7 November 2021 Off By luxmuang lux

[ สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด . 🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ : . 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.) 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองหลังเก่าและใหม่ 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 👉 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ผู้มารับบริการที่ศูนย์พักคอยในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 4 ราย ผลเป็นลบ 4 ราย . ขอขอบพระคุณ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุเคราะห์รถรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง มาโดยตลอด . พวกเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ