Day: 8 November 2021

8 November 2021 Off

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

By luxmuang lux

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป . ——————————————- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหลักเมือง ☎️…

8 November 2021 Off

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

By luxmuang lux

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี . ——————————————- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหลักเมือง ☎️ 032-334682 ต่อ 107

8 November 2021 Off

คณะผู้บริหารเทศบาลฯตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุดลัด

By luxmuang lux

คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุดลัด ] 8 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ขณะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์…

8 November 2021 Off

เยี่ยมชมสมุนไพรแก่นไพลิน OTOP 5 ดาว ของดีหลักเมือง

By luxmuang lux

[ เยี่ยมชมสมุนไพรแก่นไพลิน OTOP 5 ดาว ของดีหลักเมือง ] วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี…