คณะผู้บริหารเทศบาลฯตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุดลัด

คณะผู้บริหารเทศบาลฯตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุดลัด

8 November 2021 Off By luxmuang lux

คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุดลัด ] 8 พฤศจิกายน 2564 .
🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ขณะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองขุดลัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้