เยี่ยมชมสมุนไพรแก่นไพลิน OTOP 5 ดาว ของดีหลักเมือง

เยี่ยมชมสมุนไพรแก่นไพลิน OTOP 5 ดาว ของดีหลักเมือง

8 November 2021 Off By luxmuang lux

[ เยี่ยมชมสมุนไพรแก่นไพลิน OTOP 5 ดาว ของดีหลักเมือง ] วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง และนางวาสนา บัวขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพงสวาย เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรแก่นไพลิน ของคุณฐิติทิพย์ ศิริไพลินพงศ์ ชาวบ้านพื้นที่หมู่ 1 ตำบลพงสวาย ซึ่งนำภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น สเปรย์ปรับอากาศ, เกลือสปาแช่ตัว แช่เท้า, เกลือสปาขัดผิว, สบู่สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะสเปรย์ปรับกลิ่น อากาศกลิ่นยูคาลิปตัส ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 และ 2562 . 🌿 ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่นไพลิน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 092-541-1982 . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง#ของดีหลักเมือง#โอทอปหลักเมือง#OTOPหลักเมือง#ของดีราชบุรี#โอทอปราชบุรี#OTOPราชบุรี#OTOPห้าดาว