ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

8 November 2021 Off By luxmuang lux

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี . ——————————————- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหลักเมือง ☎️ 032-334682 ต่อ 107