จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

8 November 2021 Off By luxmuang lux

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป . ——————————————- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหลักเมือง ☎️ 032-334682 ต่อ 107 .