กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ณ วัดธรรมวิโรจน์

กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ณ วัดธรรมวิโรจน์

9 November 2021 Off By luxmuang lux

กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ณ วัดธรรมวิโรจน์ ] 9 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประเพณีการทอดกฐิน ณ วัดธรรมวิโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี . 🌿 โอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ในการจัดกิจกรรมกฐินปลอดโฟม ภายใต้โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้จัดให้มีจุดคัดแยกขยะ ภายในบริเวณงานกฐินทั้ง 8 วัด ในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้