รุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

รุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

9 November 2021 Off By luxmuang lux

[ สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด . 🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ : . 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้านในศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.) 👉 พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายตามคำร้องซอย 20 ตำบลพงสวาย . ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง และขอบพระคุณกองช่าง ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พักคอยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค . พวกเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ❤️