Day: 10 November 2021

10 November 2021 Off

นายกเทศมนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยในศูนย์พักคอย

By luxmuang lux

นายกเทศมนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยในศูนย์พักคอย ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 . 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ได้พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วยในศูนย์พักคอย ผ่านระบบกระจายเสียง จากอาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอย . ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววัน…

10 November 2021 Off

คัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโรคโควิด-19ให้ผู้ค้าตลาดนัดเบิร์ดคลองถม

By luxmuang lux

เทศบาลตำบลหลักเมืองดำเนินการ คัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโรคโควิด-19 ให้ผู้ค้าตลาดนัดเบิร์ดคลองถม (โตโยต้า) ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี นำโดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม…

10 November 2021 Off

งานป้องกันฯ จับงูเหลือมบริเวณซอยโคกหม้อ 25

By luxmuang lux

[ งานป้องกันฯ จับงูเหลือมบริเวณซอยโคกหม้อ 25 ] วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 นายอัมพรพรต พวงทอง สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย รับแจ้งเหตุงูเหลือมเข้าบ้านประชาชน บริเวณซอยโคกหม้อ 25…