ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสถานีลูกข่ายเเครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

12 April 2022 Off By luxmuang lux