ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า)   

21 April 2022 Off By luxmuang lux