Day: 1 May 2022

1 May 2022 Off

กู้ชีพหลักเมือง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

By luxmuang lux

🚑 อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียก “กู้ชีพหลักเมือง” ☎️ 032-91-91-91 ได้ตลอด 24 ชม. . 1 พฤษภาคม 2565 🚑 ศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลหลักเมือง รับแจ้ง เคสอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าศูนย์ค้าส่งไท่ซาน หมู่ที่…