ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุด ATK ให้พนักงานเทศบาลประจำสัปดาห์

2 May 2022 Off By luxmuang lux

 ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุด ATK ให้พนักงานเทศบาลประจำสัปดาห์ ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 
2 พฤษภาคม 2565 . 👩‍🔬 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ประจำสัปดาห์ ด้วยชุด ATK ให้พนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ