Day: 4 May 2022

4 May 2022 Off

ตรวจคัดกรองด้วย ATK ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง

By luxmuang lux

ตรวจคัดกรองด้วย ATK ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 4 พฤษภาคม 2565 . 🌿 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ให้บริการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK ณ อาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง วัดท้ายเมือง หมู่ที่ 2…