ตรวจคัดกรองด้วย ATK ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง

4 May 2022 Off By luxmuang lux

ตรวจคัดกรองด้วย ATK ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 
4 พฤษภาคม 2565 . 🌿 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ให้บริการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK ณ อาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง วัดท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี . 👩‍🔬 ผู้เข้ารับการตรวจ 52 ราย ➖ ผลลบ 39 ราย ➕ ผลบวก 13 ราย (ส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต.เรียบร้อยแล้ว) . ————————————————- 👉 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและประชาชนที่ต้องการตรวจคัดกรอง ด้วยชุด ATK (Antigen Test Kit) ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง (วัดท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี) ให้บริการตรวจและออกใบรับรองผลการตรวจทุกวัน เฉพาะเวลา 10.00-12.00 น. . 🔹 ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหม้อและพงสวาย บริการตรวจและออกใบรับรองฟรี 🔹 ประชาชนนอกเขต 👉 กรุณานำชุดตรวจ ATK มาเอง 👈 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจและออกใบรับรองให้ (บริการฟรี) . นัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ☎️ 032-919-199