กู้ชีพหลักเมือง รับผู้ป่วยติดเตียงและติดเชื้อโควิด-19

5 May 2022 Off By luxmuang lux

🚑 อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียก “กู้ชีพหลักเมือง” ☎️ 032-91-91-91 ได้ตลอด 24 ชม. . 5 พฤษภาคม 2565 🚑 ศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลหลักเมือง ดำเนินการรับผู้ป่วยติดเตียงและติดเชื้อโควิด-19 อายุ 83 ปี พื้นที่หมู่ 5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรี . 🚑 ในนามศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงและหายป่วยในเร็ววัน